(Video) Air Laut Tidɑk Bercɑmpur Tanda Kebesɑran Allɑh S.W.T

“Se.sung.guh.nya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia”. (QS Ya.sin ayat 82).

Perkara ini dapat dilihat apabila terdapat pertem.bun.gan diantara air tawar dan air masin di tengah laut tetapi ia lang.sung ti.dak bercampur.

Video berikut yang menunjukkan air laut dan air tawar yang ti.dak bercampur yang telah dikongsikan oleh seorang pengguna tiktok bernama its_k4y.

Keadaan air laut dan air tawar yang ti.dak bercam.pur itu dikatakan telah dirakam di tengah laut yang terletak di Miri, Sarawak.

Ke.be.sɑ.ran Allah S.W.T sememangnya tia.da tɑn.dinga.nnya dan fe.no.me.na air laut dan air tawar yang ti.dak bercampur itu adalah salah satu tanda ke.be.sɑ.ran serta ke.he.bɑ.tan Al.lah.

Sekadar perkongsian dan terima kasih.

Sumber:

[1] Rujukan, Siakap Keli

[1] Gambar Utama, its_k4y(Tiktok)Oketechno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *